KURSY DLA MŁODZIEŻY

To starannie zaplanowane lekcje w oparciu o międzynarodowy program nowoczesnej edukacji językowej ENGLISH and MORE - oraz rzetelne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, matury i prestiżowych egzaminów międzynarodowych PEARSON PTE GENERAL. 

  Nasze ambitne kursy dedykowane młodzieży motywują do nauki, rozwijają kompetencje językowe i pozwalają rozwijać talenty.

Poznaj kurs doceniany przez młodzież!

Każde zajęcia zaplanowane są tak, aby maksymalnie rozwijać umiejętności językowe - MOTYWOWAĆ- i budować językową pewność siebie! Mnóstwo tu komunikacji i autentycznych materiałów językowych. To również rzetelne przygotowanie egzaminów!
Rodzic informowany jest o postępach dziecka poprzez opisowe oceny semestralne, cykliczne raporty lub bieżący kontakt z lektorem.

CO WYRÓŻNIA NASZ KURS?

 • Rozwijanie umiejętności mówienia i  reagowania językowego. 
 • Nauczanie poprzez metody przyjazne mózgowi dzieci. (Wdrażamy założenia naszego autorskiego programu nowoczesnej edukacji językowej SZKOŁA PREMIUM, którego potencjał doceniło już kilkadziesiąt szkół językowych z całej Polski.
 • Nasz pomysły i scenariusze na zajęcia z młodzieżą systematycznie ukazują się w czasopismach dla anglistów: GET CREATIVE i THE TEACHER.
 • Rozwijamy talenty poprzez stwarzanie uczniom możliwości uczestniczenia w projektach i konkursach o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.
 • MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT PTE GENERAL - mamy statut Centrum Egzaminacyjnego więc nasi uczniowie mogą zdawać egzaminy międzynarodowe w siedzibie szkoły! Wszyscy nasi lektorzy mają uprawnienia egzaminatorów PEIC - więc rzetelnie przygotowujemy do egzaminów.  
 • Rzetelne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty i matury.
PODRĘCZNIK
ambitne podręczniki oraz nasze autorskie karty pracy oparte na międzynarodowym programie nowoczesnej edukacji językowej ENGLISH & MORE - to potężna dawka wiedzy i angażujące ćwiczenia.
PROJEKTY i KONKURSY 
Nasi uczniowie mogą brać udział w projektach, programach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym:
 • PENFRIENDS CLUB
 • LEKCJE Z AFRYKĄ
 • WORDS CHAMPION
 • BRAIN WEEK
 • SZKOŁA PREMIUM
 • EGZAMINY PTE GENERAL
CZAS TRWANIA
LEKCJE - 2 x w tyg. po 60 min. (55 zajęć)


zbyt długie zajęcia nudzą uczniów i są nieefektywne. Dlatego czas trwania zajęć dostosowaliśmy do wieku uczniów.
MAŁE GRUPY
Prowadzimy zajęcia w małych grupach, ponieważ jakość nauczania jest dla nas bardzo ważna. 6-8 osób w grupie to idealna ilość, by móc nauczyć skutecznie.


- Starannie zaplanowana ścieżka rozwoju umiejętności językowych -
Szukaj