KURSY DLA DZIECI 7-10 LAT

To zajęcia trwające 60 minut po brzegi wypełnione angażującymi aktywnościami i rozwijające talenty naszych uczniów.

  Zajęcia prowadzone są dla klas od 1 do 6 w oparciu o nowoczesną licencjonowaną metodę DIDACTO KIDS - education and fun.  Niesamowity podręcznik, angażujące ćwiczenia i dynamiczne lekcje, podczas których nie ma miejsca na nudę a efekty robią wrażenie.

Poznaj kurs uwielbiany przez uczniów podstawówki!

Każde zajęcia zaplanowane są tak, aby optymalnie wykorzystać czas lekcji i motywować do nauki oraz aktywnego udziału w lekcji. Atrakcyjność zajęć podnoszą liczne pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dzieci i mobilizujące je do nauki.
Rodzic informowany jest o postępach dziecka poprzez opisowe oceny semestralne, cykliczne raporty lub bieżący kontakt z lektorem.

Jesteśmy licencjonowaną szkołą DIDACTO KIDS

Ogólnopolska metoda DIDACTO KIDS to nowoczesne podejście do nauki i niesamowite pomoce dydaktyczne.
A także bardzo starannie zaplanowana ścieżka rozwoju językowego gwarantująca SUKCES!

CO WYRÓŻNIA NASZ KURS?

 • Nauka mówienia i skuteczne metody!
 • Nauczanie poprzez metody przyjazne mózgowi dzieci. (Wdrażamy założenia naszego autorskiego programu nowoczesnej edukacji językowej SZKOŁA PREMIUM, którego potencjał doceniło już kilkadziesiąt szkół językowych z całej Polski.
 • Angażowanie do nauki i mówienia KAŻDEGO UCZNIA).
 • Nasz pomysły i scenariusze na zajęcia z z uczniami szkół podstawowych systematycznie ukazują się w czasopismach dla anglistów: GET CREATIVE i THE TEACHER.
 • Rozwijamy talenty poprzez stwarzanie uczniom możliwości uczestniczenia w projektach i konkursach o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.
 • MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT PTE Young Learners - mamy statut Centrum Egzaminacyjnego więc nasi uczniowie mogą zdawać egzaminy międzynarodowe w siedzibie szkoły! Wszyscy nasi lektorzy mają uprawnienia egzaminatorów PEIC - więc rzetelnie przygotowujemy do egzaminów.
PODRĘCZNIK
nasi uczniowie rozwijają umiejętności językowe z wykorzystaniem nowoczesnego podręcznika,  po brzegi wypełnionego angażującymi i ambitnymi ćwiczeniami. Dodatkowo każdy uczeń otrzymuje od nas zestaw KART  PRACY - które wspierają proces nauczania i przygotowują do sprawdzianów w szkole publicznej.
PROJEKTY
Nasi uczniowie mogą brać udział w projektach, programach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym:
 • PENFRIENDS CLUB
 • MY MACHINE
 • LEKCJE Z AFRYKĄ
 • WORDS CHAMPION
 • BRAIN WEEK
 • DZIEŃ DYNI
 • POZYTYWNA UWAGA
 • SZKOŁA PREMIUM
 • ST. PATRICK'S DAY FESTIVAL
CZAS TRWANIA
LEKCJE - 2 x w tyg. po 60 min. (55 zajęć)

zbyt długie zajęcia nudzą uczniów i są nieefektywne. Dlatego czas trwania zajęć dostosowaliśmy do wieku uczniów.
MAŁE GRUPY
Prowadzimy zajęcia w małych grupach, ponieważ jakość nauczania jest dla nas bardzo ważna. 6-8 osób w grupie to idealna ilość, by móc nauczyć skutecznie.
Szukaj