STACJA EDUKACJA - SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
to bogata oferta kursów języka angielskiego skierowanych do dzieci i młodzieży.
     Zajęcia prowadzone są w oparciu o skuteczne, kreatywne i sprawdzone metody nauczania. Wykorzystują naturalną ciekawość świata dzieci i ich ogromne pokłady energii. 


DZIECI 4-5 LAT    

To idealny moment na rozpoczęcie przygody z językiem angielskim. Przedszkolaki są ciekawe świata i z łatwością przyswajają nowe słówka i proste angielskie zwroty. Nauka na tym etapie odbywa się w formie zabawy, a towarzyszą jej liczne gry dydaktyczne, prace plastyczne, zabawy ruchowe, piosenki, rymowanki i taniec.

Każde zajęcia zaplanowane są tak, aby zachęcać najmłodszych do aktywnego udziału w lekcji, rozwijajać ich pamięć oraz umiejętności komunikacyjne. Atrakcyjność zajęć podnoszą liczne pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dzieci i mobilizujące ich do aktywności.

Rodzic informowany jest o postępach dziecka poprzez opisowe oceny semestralne, cykliczne raporty lub bieżący kontakt z lektorem.       
           LICZBA ZAJĘĆ -  45 w roku    (2 X w tyg.)    CZAS TRWANIA ZAJĘĆ - 30 min.  

TWOJE DZIECKO NA ZAJĘCIACH:
- pozna krótkie zwroty i nauczy się na nie reagować,
- nauczy się odpowiadać na pytania dot. jego osoby,
- pozna wierszyki, piosenki i rymowanki,
- nauczy się poprawnej wymowy i intonacji,
- rozpocznie naukę czytania globalnego,
-będzie tworzyło krótkie dialogi,
- pozna elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych,
- pozna kilkaset słówek.
GWARANTUJEMY:
-
lekcje prowadzone w oparciu o skuteczne metody nauczania,
- nauczanie przyjazne mózgowi (uwielbiamy neurodydaktykę),
- liczne powtórzenia i ćwiczenia utrwalające w celu przeniesienia wiedzy do pamięci długotrwałej,
- lekcje prowadzone z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych,
- atrakcyjne karty pracy dost. do wieku uczniów,
- przekazywanie wiedzy o krajach anglojęzycznych,
- nauczanie polisensoryczne (angażowanie zmysłów w celu przyswojenia wiedzy)
- zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów z pasją i doświadczeniem.

DZIECI 6-9 LAT  

Kursy języka angielskiego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym bazują na ich ogromnej energii, chłonnym umyśle i ogromnej ciekawości świata. Każde zajęcia zaplanowane są tak, aby optymalnie wykorzystać potencjał dzieci. Na tym etapie do nauki wykorzystywane są podręczniki, zeszyty ćwiczeń, tablety z aplikacjami do nauki języka angielskiego, liczne pomoce dydaktyczne. W tok lekcji wplatane są gry ruchowe i piosenki.

W toku nauki kładziony jest nacisk na opanowanie słownictwa i zwrotów, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Nauka gramatyki wspierana jest licznymi ćwiczeniami utrwalającymi. Lektorzy zachęcają uczniow do tworzenia wypowiedzi ustnych na bliskie dzieciom tematy.

Rodzic informowany jest o postępach dziecka poprzez opisowe oceny semestralne oraz cykliczne raporty.

       
     Dzieci 6 lat:  LICZBA ZAJĘĆ -  54 w roku  (2X w tyg.)     CZAS TRWANIA ZAJĘĆ - 2 X 40 min.  
     Dzieci 7-9 lat:  LICZBA ZAJĘĆ - 54 w roku (2X w tyg.     CZAS TRWANIA ZAJĘĆ - 2 X 60 min.

TWOJE DZIECKO NA ZAJĘCIACH:
 - pozna liczne zwroty i nauczy się na nie reagować,
-nauczy się kilkuset słówek w ciągu roku, 
-nauczy się tworzyć krótkie wypowiedzi ustne i pisemne, 
- będzie ćwiczyć poprawną wymowę i intonację, 
- będzie doskonalić umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu, 
-będzie doskonalić znajomość gramatyki

GWARANTUJEMY:
 - lekcje prowadzone w oparciu o skuteczne metody nauczania,
- lekcje przyjazne mózgowi,
-liczne powtórzenia i ćwiczenia utrwalające w celu przeniesienia wiedzy do pamięci długotrwałej,
 - lekcje prowadzone z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (aplikacje multimedialne, tablety), 
- przekazywanie wiedzy o krajach anglojęzycznych, - nauczanie polisensoryczne (angażowanie zmysłów w celu przyswojenia wiedzy) 
- atrakcyjne karty pracy dost. do wieku uczniów,
-mobilizowanie uczniów do mówienia w jęz. angielskim. 
- zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów z pasją i doświadczeniem.

DZIECI 10-14 lat

Kursy dla dzieci w wieku 10-14 lat to poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności nabytych na poprzednich etapach nauki w STACJI EDUKACJI. Jest czas intensywnej nauki z wykorzystaniem ambitnych materiałów i pomocy dydaktycznych. Celem zajęć jest doskonalenie komunikacji, tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych, poszerzanie zasobu słownictwa, poznawanie nowych struktur gramatycznych oraz praca z tekstami. Ważną rolę odgrywa również doskonalenie umięjtności i słuchania ze zrozumieniem oraz reagowanie językowe.

Postępy w nauce monitorowane są poprzez testy, kartkówki, egzaminy semestralne i końcoworoczne.

Każde zajęcia zaplanowane są tak, aby optymalnie zaangażować każdego ucznia i wykorzystać jego potencjał.

Na tym etapie nasi uczniowie zachęcani są do przystępowanie do międzynarodowych egzaminów CAMBRIDGE potwierdzających znajomość języka angielskiego.


       
           LICZBA SPOTKAŃ -  54 w roku  (2X w tyg.)     CZAS TRWANIA ZAJĘĆ - 2 X 60 min.   

TWOJE DZIECKO NA ZAJĘCIACH: 
- pozna liczne zwroty i nauczy się na nie reagować, 
-nauczy się kilkuset słówek w ciągu roku,
 -nauczy się tworzyć dlugie wypowiedzi ustne i pisemne, 
- będzie ćwiczyć poprawną wymowę i intonację, 
- będzie doskonalić umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu, 
-będzie doskonalić znajomość gramatyki
GWARANTUJEMY: 
- lekcje prowadzone w oparciu o skuteczne metody nauczania, 
- lekcje prowadzone z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (aplikacje multimedialne), 
- atrakcyjne karty pracy dost. do wieku uczniów, 
-mobilizowanie uczniów do mówienia w jęz. angielskim. 
- certyfikat na zakończenie kursu, 
- stały kontakt z lektorem

TO NAS WYRÓŻNIA

MAŁE GRUPY

TYLKO PRACA W MAŁYCH GRUPACH POZWALA LEKTOROWI NA UDZIELENIE INDYWIDUALNEJ POMOCY KAŻDEMU Z UCZNIÓW I ZAANGAŻOWANIE WSZYSTKICH DO INTENSYWNEGO I AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W LEKCJI.

GRUPY DOBIERANE WIEKOWO

PRACA W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ  DAJE UCZNIOM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I TYM SAMYM SWOBODĘ W POROZUMIEWANIU SIĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM.  GRUPA RÓWIEŚNICZA TO RÓWNIEŻ ZBLIŻONY POZIOM UMIEJĘTNOŚCI DZIECI - CO POZWALA LEKTOROWI NA DOBÓR ODPOWIEDNICH METOD.

ATRAKCYJNE I NOWOCZESNE
POMOCE NAUKOWE

WYKWALIFIKOWANI LEKTORZY Z DUŻYM DOŚWIADCZENIEM STALE PODNOSZĄCY SWOJE KWALIFIKACJE

wyjątkowy system motywacyjny

wieloletnie doświadczenie i chęć optymalnej motywacji naszych uczniów do nauki języka angielskiego pozwoliły wypracować wyjątkowy system motywacyjny STACJI EDUKACJI. W trakcie zajęć nasi uczniowie zbierają pieczątki lub naklejki na KARTACH AKTYWNOŚCI. Zebranie określonej ilości pieczątek w określonym terminie pozwala na wymianę ich na nagrodę (notesiki, plany lekcji, ołówki, długopisy, breloczki z logo szkoły) lub udział w warsztatach kreatywnych.

KURSY JEZYKA ANGIELSKIEGO ODBYWAJĄ SIĘ W SIEDZIBIE SZKOŁY
 W OLSZEWIE-BORKACH
przy ul. J. Kochanowskiego 4

nasz profil na FACEBOOKU(c)2018, Wszelkie Prawa Zastrzeżone