Niedziela, Listopad 24, 2019, 19:39

Zanim Twoje Dziecko rozpocznie przygodę z nauką języka angielskiego, na pewno zadajesz sobie pytanie, co wybrać? Kurs grupowy czy lekcje indywidualne? Gdzie Twoje Dziecko najwięcej skorzysta? Gdzie najszybciej nauczy się języka? Jako nauczycielka języka angielskiego z dużym już doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą mogę Ci powiedzieć, że do pewnego momentu (tj. do końca podstawówki), najlepszym rozwiązaniem są bez wątpienia zajęcia grupowe.

                           

Jestem o tym przekonana, bo pracowałam zarówno z uczniami indywidualnie jak i w grupach. Mam porównanie i ono jednoznacznie wskazuje na szereg korzyści płynących z zajęć w grupie. Oto kilka z nich:

 Zajęcia w grupie mają swój ustalony rytm, a kurs ma swój przemyślany i spójny plan roczny, którego lektor musi się trzymać i sukcesywnie go realizować (oczywiście biorąc również pod uwagę potrzeby uczniów).  W przypadku zajęć indywidualnych lektor dopasowuje plan lekcji do ucznia, co w praktyce oznacza, że uczeń rozleniwia się i tempo pracy jest gorsze. Materiał, który na kursie grupowym zająłby jedną lub dwie lekcje, na zajęciach indywidualnych wydłuża się. Dlaczego? Zerknij na kolejny punkt.

 Praca w grupie oznacza mobilizację i konkretne tempo pracy. Nutka rywalizacji wpływa na każdego motywująco. Mamy przecież tendencję do porównywania się i lubimy odnosić sukces. Na lekcjach indywidualnych uczniowie pozwalają sobie na to, by nie odrobić lekcji (przecież można to zrobić wspólnie z lektorem) - na grupowych zajęciach - wstydzą się i starają się wywiązywać z obowiązków. Co więcej, na zajęciach grupowych uczniowie znacznie szybciej pracują i wykonują zadane im ćwiczenia. Obecność innych uczniów bez wątpienia wpływa motywująco.

' Zajęcia w grupie są również bardziej atrakcyjne i mniej przypominają lekcje w szkole. Podczas kursów grupowych lektor może pozwolić sobie na wprowadzanie znacznie większej ilości gier i zabaw utrwalających słownictwo lub gramatykę, podnosząc tym samym nie tylko skuteczność zajęć, ale i ich atrakcyjność. Trudno sobie wyobrazić lekcję jeden na jeden, podczas której lektor bawi się z jednym uczniem. Czy taka zabawa może być w ogóle fajna?

  SYSTEMATYCZNOŚĆ - o to jest baaaardzo ważna kwestia. Doświadczenie pokazało, że zajęcia indywidualne często są przez uczniów odwoływane - bo na to pozwala specyfika korepetycji. Zajęcia grupowe - ustalone w konkretne dni i godziny, bez możliwości przesuwania - powodują, że uczniowie przychodzą na nie systematycznie i rzadko odnotowuje się nieobecności. Jaka z tego jest korzyść dla Twojego Dziecka?? - zdecydowanie więcej się nauczy! Nauczy się więcej również dlatego, że zajęcia grupowe to spotkania dwa razy w tygodniu, a zajęcia indywidualne w dużej większości odbywają się tylko jeden raz na tydzień. Im częściej Twoje Dziecko ma styczność z językiem tym lepiej!

 Po ukończeniu kursu grupowego Twoje Dziecko otrzymuje certyfikat, które dokładnie prezentuje poziom poszczególnych umiejętności językowych, jakie Twoje Dziecko osiągnęło w danym roku szkolnym.

 Kolejna korzyść z uczestnictwa w zajęciach grupowych to różnorodność. Pracując z grupą uczniów lektor ma możliwość stosowania stymulujących i zróżnicowanych ćwiczeń począwszy od pracy w parach po pracę w grupach.

  Zajęcia grupowe sprzyjają rozwijaniu umiejętności mówienia i przełamywania bariery językowej. Twoje Dziecko słuchając wypowiedzi innych uczniów inspiruje się, poszerza słownictwo i zakres gramatyki, a mówiąc bez wątpienia nabiera odwagi.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe


(c)2018, Wszelkie Prawa Zastrzeżone